Google: verwijderingsverzoeken beoordelen is moeilijk

Google vindt het moeilijk om verwijderingsverzoeken van Europeanen te beoordelen. Het Europese Hof oordeelde dat burgers in bepaalde gevallen informatie uit de zoekmachine kunnen laten verwijderen, maar volgens Google zijn veel verwijderingsverzoeken incompleet.

googleVolgens Google is het bij veel verwijderingsverzoeken niet mogelijk om goed in te schatten of degene die het verzoek indient gelijk heeft. In veel gevallen kan de zoekgigant namelijk alleen afgaan op de informatie van die indiener zelf, maar sommige verzoeken bevatten onjuiste informatie, stelt Google. In andere gevallen is de verstrekte informatie wel correct, maar is relevante informatie weggelaten. Dat schrijft Google in een brief aan de Europese organisatie van privacywaakhonden.

Een voorbeeld van een onjuist verzoek, waarvan onduidelijk is of het uit de praktijk stamt, is dat van iemand die als tiener is veroordeeld van een vergrijp en referenties daarnaar verwijderd wil zien, maar verzwijgt dat hij als volwassene voor een vergelijkbaar delict is veroordeeld. Ook kan iemand die een verzoek indient verzwijgen dat hij een bekend persoon is.

Begin mei oordeelde het Europese Hof dat zoekmachines resultaten in bepaalde gevallen moeten verwijderen, als burgers daar om vragen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om informatie die niet meer relevant is of informatie die iemand onevenredig schaadt. De link kan zelfs worden verwijderd als de pagina waarnaar wordt verwezen juridisch wel door de beugel kan.

Tussen 30 mei, toen Google een formulier online zette waarmee mensen verwijderingsverzoeken kunnen indienen, en 18 juli zijn in totaal 91.000 verzoeken voor 328.000 verschillende url's ingediend. Daarvan is 53 procent daadwerkelijk verwijderd; in 32 procent van de gevallen gebeurde er niks. In 15 procent vroeg Google om meer informatie. Circa 5500 verzoeken kwamen vanuit Nederland; die hadden betrekking op 21.000 verschillende url's.

┬ęTweakers